آخرین وضعیت واردات نفت آمریکا

آمار ماهانه اداره اطلاعات انرژی امریکا نشان داد واردات نفت امریکا از کشورهای اوپک در دسامبر به پایینترین حد از سال ۱۹۷۳ سقوط کرد.

واردات نفت امریکا از کشورهای اوپک در دسامبر به ۳۳۶ هزار بشکه در روز رسید که ۲۳۷ هزار بشکه در روز کمتر از نوامبر و حدود یک میلیون بشکه در روز کمتر از دسامبر سال ۲۰۱۹ بود. آمار دسامبر پایینترین میانگین واردات ماهانه امریکا از کشورهای عضو اوپک از ژانویه سال ۱۹۷۳ تاکنون به شمار می‌رود.

آمار پایین تر تا حدودی منعکس‌کننده این موضوع است که واردات نفت از اکوادور که دیگر عضو اوپک نیست و در ژانویه سال ۲۰۲۰ از این گروه خارج شد، در آمار اوپک قرار نمی‌گیرد.

عربستان سعودی در میان کشورهای عضو اوپک، در دسامبر بیشترین نفت را به امریکا فرستاد و ۱۱۱ هزار بشکه در روز نفت به این کشور صادر کرد. پس از آن عراق با صادرات ۸۹ هزار بشکه در روز، دومین صادرکننده بزرگ عضو اوپک به امریکا بود. اکوادور در دسامبر ۱۶۳ هزار بشکه در روز نفت به امریکا صادر کرد.

صادرات نفت عربستان سعودی به امریکا طی سالیان اخیر به طور مستمر کاهش پیدا کرده و از میانگین حدود ۱.۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۶ به حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رسید.

بر اساس گزارش آرگوس، در میان همه کشورها، کانادا بزرگترین صادرکننده نفت به امریکا بود و ۳.۸ میلیون بشکه در روز نفت به همسایه خود فروخت.

منبع: ایسنا


چاپ