جزییاتی از طرح جدید یارانه بنزین

نفت و گاز

مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اقتصادی خود به بررسی طرح اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای بدون خودرو پرداخت بر اساس این طرح به خانوارهای بدون خودرو به ازای هر نفر ۱۵ لیتر در ماه اختصاص خواهد یافت.

مهمترین فلسفه پرداخت یارانه برای این است که از یک بخش قوی‌تر اقتصاد منابع پولی دریافت و به بخش صنعت ضعیف تر پرداخت شود تا آن نیزب بتواند روی پای خود بایستد. همچنین اخذ مالیات از گروه هایی با درآمد بالا و پرداخت آن به گروههایی با درآمد پایین از دیگر شیوه‌های پرداخت یارانه است.

 اما جای سوال اینجاست که یارانه‌ای که برای سوخت و یا به طور کلی منابع انرژی داده می‌شود به دهک‌های هدف یعنی اقشار کم درآمد تعلق میگیرد یا خیر؟ اما آنچه که آمار و ارقام نشان می‌دهد اغلب یارانه‌های بنزین در جیب دهک‌های پر درآمد می‌رود بر این اساس حدود ۱۸ میلیون و ۱۴۶ هزار نفر دارای خودرو به تعداد یک به بالا هستند که در مجموع بیش از ۲۳ میلیون خودرو در کشور وجود دارد و با توجه به جمعیت ۸۰ میلیونی ایران مشخص می‌شود که تنها ۱۸ میلیون نفر از یارانه بنزین بهره‌مند می‌شوند.
 حدود ۱۲ درصد از خانواده‌های ایرانی فاقد خودرو هستند اگر هر خانواده حدود سه نفر در نظر گرفته شود به طور میانگین ۴۶ میلیون نفر از ایرانیان فاقد خودرو هستند. بر همین اساس پر پردرآمدترین قشر جامعه بیشترین منفعت را از یارانه بنزین خواهند برد و در ازای آن کم درآمدترین اقشار جامعه از یارانه بنزین بی‌بهره هستند.

 مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اقتصادی خود به بررسی طرح اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای بدون خودرو پرداخت بر اساس این طرح به خانوارهای بدون خودرو به ازای هر نفر ۱۵ لیتر در ماه اختصاص خواهد یافت به طوری که با ایجاد سامانه بازار خرید و فروش سهمیه بنزین این خانواده‌ها می‌توانند مبلغ سهمیه بنزین خود را به فروش برساند.همچنین به خانوارهای دارای دو خودرو همان ۶۰ لیتر در ماه سهمیه بنزین اختصاص خواهد یافت و به ازای نفر پنجم به بعد خانواده نفری ۱۵ لیتر در ماه اختصاص خواهد یافت.

 از طرفی نیز خانوارهای دارای سه خودرو به بالا و یا خودروهای وارداتی ۲۰۰۰ سی سی از سهمیه بنزین برخوردار نخواهند بود این در حالی است که قیمتهای بنزین به صورت سابق یارانه‌ای لیتری ۱۵۰۰ تومان و آزاد ۳۰۰۰ تومان به فروش میرسد.همچنین ماهانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین به صورت آزاد به فروش میرسد و طرح اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای بدون خودرو سعی دارد ۱۴ میلیون لیتر از این بنزین را بین افراد پرداخت کنند.

چاپ