شرکت‌های دانش‌بنیان خارج از وندورلیست‌ها

این روزها باتوجه به تحریم‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان بهای بیشتر داده می‌شود، اما موضوع آن است که بسیاری از واحدهای تولیدی به این شرکت‌ها توجهی ندارند.

هرچند در دوران تحریم‌ها باید بهای بیشتری به شرکت‌های دانش‌بنیان داده شود، اما این توجه نیاز به تغییر نگاه در بلندمدت دارد و واحدهای تولیدی باید نگاه خود را اصلاح کنند، چراکه بسیاری از واحدهای تولیدی در گام نخست به سامانه فهرست تامین‌کنندگان (وندور لیست‌ها) توجه دارند و کمتر به شرکت‌های دانش‌بنیان توجه می‌کنند؛ این واحدها در حقیقت بیش از کیفیت، نرخ را در اولویت کار خود قرار داده‌اند؛ این در حالی است که بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان ترجیح می‌دهند کار خود را براساس علم پیش ببرند و کیفیت را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند و در مقابل توقع دارند که واحدهای تولیدی نیز به علم و موضوع کیفیت بهای بیشتری بدهند. شرکت‌های دانش‌بنیان بیشتر از تولیدکنندگان با مشکلاتی در مسیر کار خود روبه‌رو هستند. اگر تولیدکننده با مشکلات کارگری، تهیه مواد اولیه و فروش محصول روبه‌رو است شرکت‌های دانش‌بنیان علاوه بر مشکلات جانبی با تولیدکنندگان نیز مشکلاتی دارند و زمانی که می‌خواهند محصول باکیفیت‌تری را به شرکت‌های تولیدی بدهند، تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند که محصولاتی با نرخ پایین را جایگزین محصولات باکیفیت کنند که این نگاه نیازمند تغییر است؛ هرچند تاکید بر این موضوع به‌معنای افزایش قیمت‌ها نیست، زیرا بدیهی است که قیمت‌ها باید برابر با کیفیت افزایش یابد؛ از این رو شرکت‌های دانش‌بنیان مجبور هستند با شرکت‌های معمولی رقابت داشته باشند، اما کماکان به حفظ کیفیت نیز بیندیشند و در اولویت نخست فهرست تولیدکنندگان برای تامین قرار نگیرند.
سیدامیرحسین تقوی ـ مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان


چاپ