وقت صریح سخن گفتن است

وقت آن است که با مردم طرح مسئله شود. مسئله‌ها در اتاق‌های دربسته، بر بستر جامعه‌ای که سراسر سوءظن به تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر است، حل نمی‌شوند.

مردم را به آرامش فرابخوانید اما نگویید «آسوده بخوابید ما هستیم.»
بگویید «ما هستیم، برای آنکه با شما به‌تدریج درباره ابعاد مسائلی که داریم، ظرفیت‌هایی که موجود است، اشتباه‌هایی که همه با هم‌(از جمله مردم) مرتکب شده‌ایم، حرف بزنیم و درباره راه‌حل‌ها به توافق برسیم.»
وقت سخن گفتن به صراحت است، درباره آنچه بر ما گذشت‌ و آنچه در پیش است. وقت اعتمادسازی از بالا و جلب حمایت از مردم است. همه نخبگان را فرابخوانید، حرف‌های تند و آرام‌شان را -حتی اگر نادرست و از سر بی‌اطلاعی می‌دانید‌- گوش کنید.
بگذارید همه اصلاحات ضروری، همه اصلاحات نهادی و در گفت‌وگوی صریح میان مردم، نخبگان، بروکرات‌ها و همه ارکان سیاست آشکار شوند.
مسئله نظام بانکداری، حقوق شهروندی، اصلاحات قضایی، محیط‌زیست، منابع آب، نظام آموزش و عملکرد دانشگاه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، فساد، نظام انتخابات و بسیاری مسائل که ۴ دهه است روی دست ما مانده‌اند، بسیار بیشتر از آنکه تحت‌تاثیر تحریم‌ها باشند یا امریکا نقشی در خلق آنها داشته باشد، محصول بدکرداری، بدتصمیمی، بدمصرفی، بدسلیقگی، بداخلاقی، بدفهمی و بدارتباط‌گیری ماست.

منبع: کتاب «دغدغه ایران»- انتشارات کویر- ص۳۰۸
محمد فاضلی - عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتیچاپ