در بررسی عملکرد ۴ ماه اول سال مطرح شد

رشد تولید و فروش گل‌گهر در سال ۱۳۹۹

شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر موفق شد از ابتدای امسال تا پایان خرداد، ۶.۷ میلیون تن انواع محصولات را تولید کند. در این مدت، حدود ۳.۶ میلیون تن کنسانتره و ۳.۱ میلیون تن گندله سنگ‌آهن در این شرکت تولیدشده است.

مجموع فروش محصولات این شرکت گل‌گهر در ۳ ماه نخست سال ۱۳۹۹ به‌طور علی‌الحساب به ۴۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر موفق‌شده از آغاز سال مالی ۱۳۹۸تا پایان اسفند سال گذشته، حدود ۲۷.۳ میلیون تن انواع محصولات را تولید کند. به‌گزارش صمت، با مطالعه و بررسی گزارش فعالیت شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با نماد «کگل» می‌توان گفت که این شرکت معدنی و صنعتی از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹.۴.۳۱ در تولید و فروش داخلی و صادراتی گندله، گندله ریزدانه و کنسانتره سنگ‌آهن رشد خوبی داشته است. از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹.۳.۳۱، تولید گندله ۳.۰۵۳.۹۲۴ تن، فروش آن ۳.۱۱۹.۲۷۶ تن و مبلغ فروش ۳۷.۷۲۰.۱۶۳ بوده است. همچنین از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹.۴.۳۱ تولید گندله ۴.۱۱۸.۹۶۴ تن، فروش ۴.۲۰۶.۱۸۰ تن و مبلغ فروش ۵۰.۶۳۳.۲۳۷ میلیون ریال بوده است. این در حالی است که در سال گذشته یعنی از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸.۴.۳۱ تولید گندله ۴.۱۰۸.۹۰۶ تن، فروش آن ۳.۷۷۵.۱۸۲ تن و مبلغ فروش ۳۳.۶۹۹.۷۸۳ میلیون ریال بوده است. تولید کنسانتره سنگ‌آهن داخلی نیز از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹.۳.۳۱ حدود ۳.۶۱۴.۶۳۹ تن، فروش ۳۸۹.۱۷۲ تن و مبلغ فروش ۳.۱۶۴.۷۷۰ میلیون ریال بوده است.

همچنین از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹.۴.۳۱، تولید کنسانتره سنگ‌آهن داخلی ۴.۹۳۳.۸۲۱ تن، فروش ۶۲۶.۹۲۹ تن و مبلغ فروش ۵.۰۸۹.۲۹۸ میلیون ریال بوده است. این در حالی است که از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸.۴.۳۱ تولید همین محصول معدنی ۴.۶۴۲.۴۵۳ تن، فروش ۳۵۲.۲۲۹ تن و مبلغ فروش ۲.۱۶۱.۲۹۲ میلیون ریال بوده است. براساس این آمار می‌توان گفت تولید و فروش کنسانتره سنگ‌آهن داخلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد خوبی داشته است. در مجموع، فروش داخلی گندله، گندله ریزدانه و کنسانتره سنگ‌آهن داخلی در این شرکت معدنی و صنعتی از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹.۳.۳۱، حدود ۹۹۱.۰۶۷.۴۱ میلیون ریال بوده است. همچنین از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹.۴.۳۱مبلغ فروش این محصولات حدود ۳۶۶. ۹۴۳.۵۵ میلیون ریال بوده است. گفتنی است در سال گذشته از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸.۴.۳۱ جمع مبلغ فروش ۳۷۲.۸۶۴.۳۵ میلیون ریال و جمع فروش صادراتی این شرکت معدنی حدود
 ۸۶۰.۴۸۲.۶ میلیون ریال ثبت شده است. در کل، جمع تولیدات و فروش داخلی و صادراتی شرکت از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹.۳.۳۱حدود ۴۱.۰۶۷.۹۹۱ میلیون ریال و همچنین این میزان از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹.۴.۳۱ حدود ۵۵.۹۴۳.۳۶۶ میلیون ریال بوده است. این در حالی است که از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸.۴.۳۱ مبلغ فروش این شرکت ۴۲.۳۴۷.۲۳۲ میلیون ریال بوده است. این موضوع نشان می‌دهد تولید و فروش داخلی و صادراتی شرکت گل‌گهر تا به امروز، رشد خوبی را پشت‌سر گذاشته است.

تولید به مرز ۲۷.۳ میلیون تن رسید

تولید انواع محصول شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در ۱۱ ماه سال ۱۳۹۸ به مرز ۲۶ میلیون تن رسید. این شرکت معدنی و صنعتی موفق شد از آغاز سال مالی ۱۳۹۸ تا پایان اسفند سال گذشته، حدود ۲۷.۳ میلیون تن انواع محصولات را تولید کند. به‌این‌ترتیب، بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده سنگ‌آهن ایران در تولید کنسانتره نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ رشد ۳درصدی را تجربه کرد. این شرکت معدنی تا پایان بهمن ۱۳۹۸ توانست با تولید ۱۴.۸ میلیون تن کنسانتره، ۹۶ درصد از برنامه سال ۱۳۹۸ را اجرایی کند. تولید گندله سنگ‌آهن در گل‌گهر در ۱۱ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد یک‌درصدی همراه بوده است.

گل‌گهر به‌دنبال تحقق جهش تولید

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با اشاره به شعار سال ۹۹ به صمت گفت: رهبر معظم انقلاب امسال را سال جهش تولید نام‌گذاری کرده و گل‌گهر با افتخار از آغاز سال به‌دنبال تحقق آن بوده است. جمشید ملارحمان، با اشاره به رشد تولید این شرکت در سال گذشته خاطرنشان کرد: گل‌گهر در عمل نقش ۳۰ درصدی در توسعه زنجیره آهن و فولاد کشور دارد و با رشد ۴ درصدی تولید همراه بوده که درنتیجه آن توانسته شاهکار بزرگی را در اقتصاد کشور خلق کند. ملارحمان با بیان اینکه منطقه معدنی گل‌گهر، ۳۰ درصد ذخایر اصلی سنگ‌آهن کشور را در اختیار دارد، خاطرنشان کرد: براساس این مهم باید در تولید و فروش نیز همین نقش را ایفا کنیم. همان‌طور که می‌دانید سال گذشته با رشد ۴ درصدی افزایش در تولید توانستیم رکورد بی‌سابقه‌ای از تاریخ تولید گندله در شرکت ثبت کنیم. او در زمینه توسعه سرمایه‌گذاری گل‌گهر در شرکت‌های زیرمجموعه در سال ۹۸ نیز گفت: گل‌گهر بیش از ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه اعمال کرده است. مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر اظهارکرد: از ۳ میلیارد تن ذخیره سنگ‌آهن کشور حدود ۳۰ درصد در منطقه گل‌گهر ذخیره‌شده است. این مهم نشان می‌دهد گل‌گهر به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های اصلی در حوزه تامین مواد اولیه فولاد در راستای طرح جامع فولاد کشور شناخته‌شده است. او تاکید کرد: ظرفیت کنسانتره موجود در این شرکت معدنی و صنعتی و شرکت‌های هم‌گروه حدود ۱۹ میلیون تن بوده است که از این ظرفیت حدود ۱۶ میلیون تن در اختیار گل‌گهر قرار دارد. همچنین این شرکت حدود ۱۰ میلیون تن ظرفیت گندله‌سازی دارد. در این‌بین، مهم است که بتوانیم از ظرفیت‌های موجود استفاده کرده و تلاش کنیم خروجی‌ها را افزایش دهیم.

۶ توده معدنی در گل‌گهر

منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر از ۶ توده معدنی تشکیل‌شده که بهره‌برداری از توده شماره یک در اختیار شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر بوده و سایر توده‌ها ازسوی شرکت‌های متعدد دیگر در حال بهره‌برداری است. شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با ۸ خط تولید کنسانتره و با ظرفیت ۱۵ میلیون تن و ۲ خط تولید گندله به ظرفیت مجموع ۱۱ میلیون تن، بزرگ‌ترین تولیدکننده کنسانتره و گندله در کشور است. چشم‌انداز منطقه گل‌گهر و تامین زیرساخت‌های موردنیاز آن، چنان گسترده و متنوع است که اداره تمام مجموعه در قالب یک شرکت امری دشوار است. تنوع کسب‌وکارها و گستردگی فعالیت‌ها باعث شده بسیاری از شرکت‌ها در سازمان‌دهی کسب‌وکارهای خود به هلدینگ تبدیل شوند که چند شرکت در زیرمجموعه آنها فعالیت می‌کند و با ایجاد هم‌افزایی بین آنها شرکت مادر به اهداف کلان خود دست می‌یابد.

کلام آخر

با بررسی عملکرد ۴ ماه نخست شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر و نگاه به جدول کدال برای این شرکت معدنی متوجه می‌شویم که گل‌گهر از فروردین تا آخر تیر سال ۱۳۹۹ رشد خوبی را در زمینه تولید و فروش گندله، گندله ریزدانه و کنسانتره سنگ آهن داخلی تجربه کرده است.


چاپ