تنوع مواد معدنی عاملی برای مقابله با تحریم

با توجه به شرایطی که نفت تاکنون در کشور داشته است ازیک‌طرف نقطه قوت و از طرف دیگر نقطه‌ضعفی برای توسعه بوده است.

دراین‌بین کشورهایی که بخواهند به ایران فشار بیاورند با دخالت در فروش نفت، محدودیت‌هایی اعمال کرده و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بنابراین باوجوداینکه نفت جایگاه خاص خود را در اقتصاد دارد و یک ماده اولیه معدنی است و در نتیجه با معادن دیگر فرقی ندارد، با دخالت برخی از کشورها از جمله امریکا آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به مواد معدنی دارد.
این در حالی است که معادن کشور محدودیت‌های نفت را نداشته و به عبارتی در مواجهه با تحریم‌ها وضعیت بهتری نسبت به نفت دارند. احتمال اینکه کشورهای خارجی در حوزه مواد معدنی برای ما محدودیت ایجاد کنند کمتر است چراکه مواد معدنی می‌توانند در داخل فراوری‌شده، ارزش‌افزوده ایجاد کنند و در سطح بالاتری از یک ماده خام به فروش برسند. البته در بخش نفت هم باید به سمت ارزش‌افزوده رفت و از خام‌فروشی دوری کرد ولی در نهایت بخش عمده محصول نهایی که از ماده خام نفت شکل می‌گیرد باید به خارج از کشور صادر شود. درنتیجه بخش نفت به‌ناچار از تحریم‌ها تاثیر بیشتری می‌پذیرد اما مواد معدنی به لحاظ تنوع و کاربرد در صنایع مختلف کشور کمتر از آثار تحریم‌ها ضرر دیده و می‌توانند بهتر از نفت به حیات خود ادامه بدهند.
در این بین باید بر رشد واحدهای فراوری معادن و دوری از خام فروشی تاکید کرد تا شاهد رشد اشتغال بیشتری در کشور باشیم و همچنین درروند رشد اقتصادی کشور مؤثر واقع شویم. البته برای رشد معادن کشور به سرمایه‌گذاری و فناوری پیچیده نیاز است و باید تا جایی که می‌توانیم از ماشین‌آلات و دانش روز بهره ببریم.
عباسعلی ایروانی ـ مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت


چاپ