در باب دوری از خام فروشی

در خام فروشی تنها منابع طبیعی را نمی‌فروشیم بلکه به خارجی‌ها وابسته تر و به کوچک‌ترین و ابتدایی‌ترین کالا نیازمند می‌شویم.

خام‌فروشی مثل وابستگی به نفت مضر است، باید بدانیم معادن و منابع محدودیت دارند و مثل نفت روزی تمام می‌شوند. بنابراین باید در مقابل خام‌فروشی حرکت و سعی کنیم تفکرمان را به سمت رشد و افزایش ارزش‌افزوده ببریم. برای جلوگیری از خام‌فروشی، توجه به شرکت‌هایی که تفکر مهندسی دارند و در فرآوری، ساخت قطعات، تجهیزات، سیستم‌ها و مواد اولیه وارداتی فعالیت می‌کنند، بسیار مفید است. انتظار از بخش مهندسی، تحقیق و پژوهش و در کل واحدهایی که بر بومی‌سازی تمرکز دارند این است که به‌جای خروج مواد خام روی آن کار کرده تا ارزش‌افزوده مواد بالاتر برود. در این مسیر واحدهایی مثل اتاق‌های بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش مهمی دارند. این مجموعه‌ها می‌توانند به روش‌های منطقی از خروج مواد خام جلوگیری کرده و درعین‌حال از واحدهایی که روی فرآوری کار می‌کنند، حمایت کنند. باید بدانیم که تنها راه برون‌رفت اقتصاد ایران از شرایط فعلی، حمایت از تولید داخلی است. وقتی می‌توانیم اقتصاد را مدیریت کنیم که از تولید حمایت شود و همراهی سازمان‌هایی مثل بانک‌ها و را داشته باشیم. بنابراین اگر تنها به سمت کالایی غیر از تولید داخلی برویم در عمل تولید داخلی شکست خورده و یک کشور صد در صد وابسته خواهیم شد.
مهدی اعتزازی ـ عضو اتاق بازرگانی اصفهان


چاپ