شیوه مالیات‌ستانی مشکل دارد

اگر مالیات پرداخت نشود کشور نمی‌تواند توسعه پیدا کند. هیچ معدنکاری هم با اخذ مالیات مخالف نیست بلکه با نحوه مالیات‌ستانی مخالفت می‌کند.

معافیت‌های مالیاتی که در سال‌های گذشته به بخش معدن تعلق گرفته درباره مناطق توسعه‌نیافته و محروم بوده است؛ بر این اساس که اگر معدنی در مناطق خاص قرار داشته باشد به مدت ۱۰ سال از پرداخت مالیات معاف می‌شود. اما نخستین مشکل این است که متاسفانه این ۱۰ سال را دقیقا از زمان صدور پروانه بهره‌برداری محاسبه می‌کنند که زمان بسیار کمی است. باید بدانیم وقتی یک معدن آغاز به کار می‌کند دست‌کم ۲ سال طول می‌کشد که تجهیز و راه‌اندازی شود. در این فواصل ممکن است با رکود روبه‌رو شود، مواد معدنی آن نرخ پایینی داشته باشند و اصلا صرفی نداشته باشد که معدنکار ماده معدنی را استخراج کند؛ بنابراین زمان ۱۰ سال برای معافیت معدنکار از پرداخت مالیات کم است، این در حالی است که اگر هر صاحب سرمایه‌ای بتواند در مناطق کمتر برخوردار سرمایه‌گذاری صنعتی انجام دهد از زمان شروع و آغاز بهره‌برداری آن واحد مدت زمان بیشتری یعنی حدود ۱۳ سال معافیت مالیاتی دارد؛ بنابراین این تبعیض بزرگی است که به زیان بخش معدن اعمال می‌شود. اگر قرار است واحد صنعتی در شهرک صنعتی ساخته‌شده در مناطق محروم از معافیت برخوردار باشد، باید واحد معدنی نیز به همین اندازه یا بیشتر معافیت داشته باشد. قانون‌گذار و تمام کسانی که آیین‌نامه‌های اجرایی را نوشته‌اند باید دقت لازم را داشته باشند تا شاهد چنین تبعیض‌هایی نباشیم. معدنکاران با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند، به‌جای اینکه شرایط طوری فراهم شود که بیشتر بر تولید، اکتشاف و توسعه معدن تمرکز کنند متاسفانه درگیر روند نادرست مالیات‌گیری و تفکرات غلطی می‌شوند که متولیان بخش معدن ایجاد می‌کنند.
قدیر قیافه ـ نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران


چاپ