اهمیت بهره از دانش زمین‌شناسی

خوشبختانه قانون فعلی معادن در ایران جامع است اما باور دارم که این مهم می‌تواند مورد بازنگری قرار بگیرد.

همچون تمام کشورهای دیگر که قوانین را هر چند سال یک بار بازنگری می‌کنند، ما هم باید در برخی از قوانین تغییراتی ایجاد کنیم؛ بنابراین نمی‌توان گفت قانون معادن در کشور به‌طور کامل درست است و بهتر است مورد بازنگری قرار گیرد. متاسفانه یکی از ضعف‌های قانونی که در کشور وجود دارد این است که هیچ سازمانی برای مطالعات اولیه خود از سازمان زمین‌شناسی استعلام نمی‌گیرد. باوجود اینکه سازمان زمین‌شناسی یکی از اعضای اصلی شورای‌عالی معادن است و در تمام جلسات هفتگی آن حضور پررنگی دارد، در عمل از دانش آن بهره‌ای نمی‌برند. همچنین با وجود آنکه اطلاعات بسیار ارزشمندی در سازمان زمین‌شناسی وجود دارد و این سازمان در سطح کشور به‌صورت ملی کار اکتشاف و مطالعات را انجام می‌دهد و دارای مراکز مطالعاتی و دفاتر در استان‌های مختلف است، در سدسازی و جاده‌سازی کسی از ما استعلام نمی‌گیرد؛ درنتیجه به‌دلیل اینکه از دانش و اطلاعات سازمان زمین‌شناسی بهره‌ای برده نمی‌شود مشکلات زیادی برای آن منطقه و در کل کشور به‌وجود می‌آید؛ به‌طور مثال اتفاقی که در سد گتوند به‌وقوع پیوست با بهره از دانش این سازمان قابل پیشگیری بود. درواقع مسئولان مربوط می‌توانستند از یک نقشه زمین‌شناسی با نرخ بسیار ناچیز اطلاعات زیادی را به‌دست بیاورند تا هزاران میلیارد تومان به کشور هزینه تحمیل نشود؛ بنابراین امیدواریم در برخی از قوانین موجود اصلاحاتی انجام شود و مجموعه‌های مختلف بیشتر از گذشته از دانش سازمان زمین‌شناسی بهره ببرند.
علیرضا شهیدی ـ رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی


چاپ