بایدهای معدنی در مسیر سبز

کار معدن حساس است و فعالیت‌های خاص خود را می‌طلبد و معدنکاران باید ایمنی را رعایت، منابع طبیعی را حفظ و از تخریب محیط‌زیست اجتناب کنند.

اگر معدنی غیر از این عمل کند و به محیط‌زیست ضربه بزند باید فعالیت آن را متوقف کنیم؛ کما اینکه معادنی را سراغ داریم که به‌دلیل رعایت نکردن مسائل ایمنی و زیست‌محیطی تعطیل شده‌اند و کارشان با وقفه روبه‌رو شده است. این در حالی است که اگر معدنکاران پلکانی حرکت و اصول ایمنی را لحاظ کنند هم عرصه برای‌شان فراهم می‌شود و هم کارشان بهتر از قبل پیش می‌رود. با همه تاکیداتی که بر حفظ محیط‌زیست می‌شود، متاسفانه در برخی از مناطق شمالی کشور شاهد برداشت بی‌رویه شن و ماسه هستیم که می‌تواند خطرات زیادی برای محیط‌زیست و زندگی اهالی به بار آورد. از آنجایی که مناطق جنگلی شیب زیادی دارند، برداشت شن و ماسه در شمال کشور بسیار خطرناک است؛ به‌طور مثال بیشترین خطر را می‌توانیم در جاده هراز مشاهده کنیم چراکه هر دو طرف جاده شیب زیادی دارد. متاسفانه با برداشت‌های بی‌رویه از اطراف این جاده ممکن است شاهد پیامدهای خطرناکی ازجمله ریزش کوه باشیم. باید بدانیم اگر مواد زیادی را از دل کوه برداشت کنیم و به‌عبارتی بیشتر از ظرفیت آن برداشت شود، زیر کوه خالی و موجب ریزش آن می‌شود. درگذشته چندین بار این اتفاق افتاده و موجب کشته شدن تعدادی از هموطنان‌مان شده است. در نهایت باید گفت اگر معدنکاران کشور اصول ایمنی را رعایت کنند، عرصه برای‌شان فراهم می‌شود و بهتر می‌توانند عمل کنند.
عباسعلی ایروانی ـ مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت


چاپ