مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

توجه به احیای معادن متروکه

تعداد زیادی معدن در کشور وجود دارد که بنا به دلایل متعددی فعالیتشان متوقف‌شده و متروکه هستند.

تاثیر تحریم‌ها از کرونا بیشتر است

انتشار ویروس کرونا در چین که به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده انواع کامودیتی در جهان و یکی از فعال‌ترین کشورها در حوزه معدن است بر نگرانی‌های این کشور و تاثیر آن بر رشد اقتصادی افزوده است.

کارشناس معدن

ضرر معادن با حضور بلندمدت کرونا

با ورود ویروس کرونا و شیوع آن در کشور بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی با رکود و کسادی مواجه خواهند شد.

بیمارستان تخصصی گل‌گهر؛ خدمتی در اجرای مسئولیت اجتماعی

شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در راستای ایفای هرچه بهتر نقش خود در باب مسئولیت‌های اجتماعی بهبود در زیرساخت بخش سلامت کشور، ساخت بیمارستان تخصصی را در دستور کار خود قرار داده است.

تحلیلگر بین‌المللی حوزه معدن و فولاد

در اهمیت حمایت از معادن کوچک

احیای معادن کوچک و متوسط در جهت کمک به رشد سرمایه ملی کشور بسیار مفید است.

توسعه فعالیت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف

برای اینکه معادن را فعال کرده و از ظرفیت‌های آنها در کشور بهره ببریم هیچ راهی جز عبور از مرحله شناسایی و اکتشاف نداریم.