مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت

تنوع مواد معدنی عاملی برای مقابله با تحریم

با توجه به شرایطی که نفت تاکنون در کشور داشته است ازیک‌طرف نقطه قوت و از طرف دیگر نقطه‌ضعفی برای توسعه بوده است.

 مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس

بخش خصوصی بازیگر اصلی معادن کوچک‌مقیاس

طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس کشور با هدف بهره‌مندی از ظرفیت‌های معادن کوچک، افزایش تولید مواد معدنی، ثروت آفرینی ملی و اشتغال‌زایی در کشور به ویژه مناطق کمتر برخوردار، از اواخر سال ۹۶ آغاز شد.

معمای برابری خصوصی‌ها و خصولتی‌ها در معدن

منیر حضوری: به باور برخی از کارشناسان حوزه معدن، در واگذاری پهنه‌های معدنی، رانت وجود دارد و این مسئله باعث می‌شود که دسترسی شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه اکتشاف و معدن در انتخاب محدوده‌های معدنی نسبت به دولتی‌ها و خصولتی‌ها محدود شود و شرایط یکسانی در جامعه برای فعالان حوزه معدن فراهم نباشد.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران

مبارزه با خام‌فروشی روی کاغذ میسر نیست

مبارزه با خام فروشی روی کاغذ اتفاق نمی‌افتد چراکه اقتصاد دستور پذیر نیست. اگر قرار بود روی کاغذ به دنبال رشد اقتصادی باشیم تا به امروز بسیاری از کشورها به آن رسیده بودند.

حق نداریم به‌جای نسل آینده خرج کنیم

منیر حضوری: سهم معدن در تولید ناخالص داخلی (GDP) یک درصد است، این در حالی است که معدن و توجه به فرآوری مواد معدنی می‌تواند سهم بیشتری در رشد اقتصادی داشته باشد.

رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران

لزوم کوچک‌تر شدن دولت در بخش معدن

تمام کسانی که دست‌اندرکار بخش معدن هستند و در حلقه زنجیره معدنی فعالیت می‌کنند به‌دنبال رشد ارزش‌افزوده هستند.