کارشناس صنعت آلومینیوم

سرمایه‌گذاری امارات در صنعت آلومینیوم

آمارهای منتشر شده از میزان تولید آلومینیوم کشورهای حاشیه خلیج‌فارس حاکی از موفقیت آنها در این صنعت است. کشور امارات جزو نخستین کشورهای عربی بود که از ۳۰سال گذشته سرمایه‌گذاری‌های خود در صنعت آلومینیوم را آغاز کرد.

درحال‌حاضر میزان تولید آلومینیوم این کشور در حدود ۱/۵ میلیون تن در سال است که رقم بسیار خوبی برای کشور امارات به شمار می‌رود. از سویی دیگر عمان، قطر و بحرین نیز سرمایه‌گذاری‌های خوبی در صنعت آلومینیوم داشته‌اند، به طوری که میزان تولید آنها درحال‌حاضر به حدود ۵۰۰هزار تن در سال می‌رسد. با توجه به دسترسی آسان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به منابع بزرگ نفت و گاز، تولید این میزان از آلومینیوم در این منطقه امری مسلم است.
باید به این نکته اشاره کرد که اصلی‌ترین هزینه در صنعت آلومینیوم مربوط به تامین برق برای الکترولیز است، در نتیجه مصرف انرژی نقش مهمی در توسعه این صنعت دارد و باید در مناطقی توسعه پیدا کند که انرژی ارزان در اختیار دارند. بدون شک کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به دلیل دسترسی به منابع نفت و گاز می‌توانند صنعت آلومینیوم در این منطقه را توسعه دهند. به طور کلی آلومینیوم انرژی منجمد شده است که در نهایت با قیمت گران‌تر وارد بازار شده و سود خوبی به دنبال دارد، در نتیجه سرمایه‌گذاری کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس در این صنعت برنامه‌ریزی شده بوده است.
ایران نیز برای توسعه صنعت آلومینیوم برنامه‌های توسعه‌ای در اختیار دارد و باید تا سال ۱۴۰۴ میزان تولید آلومینیوم خود را به ۱/۵ میلیون تن برساند. البته در حاضر حاضر به دلیل وجود برخی مشکلات و تحریم‌های وضع شده علیه کشور تحقق این رقم کمی دشوار است. میزان تولید فعلی کشور در صنعت آلومینیوم ۳۰۰هزار تن است که امیدواریم با اجرای طرح‌های جدید در مدت ۳ تا ۴سال آینده این رقم به ۶۰۰هزار تن برسد.

کیانوش حشمتی / کارشناس صنعت آلومینیوم


چاپ