نقش معادن کوچک در رونق اقتصاد

برعکس آنچه تصور می‌شود، تمام معادن کوچک و متوسط بنا به ابعاد خود در بحران‌ها و نوسانات محیطی محکوم به آسیب‌پذیری هستند اما آسیب‌پذیری این دسته از معادن به نوعی وابسته به رویکرد طلایه‌داران صنعت و معدن نسبت به مقوله بسیار مهم صنایع کوچک است.

معادن کوچک و متوسط بنا به طبیعت خود از انعطاف‌پذیری بیشتری در حوزه‌های عملیاتی و بازاریابی برخوردار هستند و دانستن این نکته باعث می‌شود بیش از اینها به معادن کوچک و متوسط بها دهیم. مطالعات، بیان‌کننده آن است که مبنای تقسیم‌بندی معادن به کوچک، متوسط و بزرگ، بر اساس حجم سرمایه‌گذاری، میزان مکانیزاسیون و تعداد کارکنان است. به عنوان مثال معادن کوچک و متوسط، منابع کوچک‌تر، فرآیند تصمیم‌گیری آسان و سریع، حجم کمتر سرمایه‌گذاری، به دوش کشیدن سهم قابل توجه اشتغالزایی و کارآفرینی را در اختیار دارند. با توجه به تعدد بسیار این دسته از معادن در کشور، بهره‌مندی از آزادی عمل بیشتر در برقراری ارتباط با همنوعان فرامرزی خود، برخورداری از توانمندی‌های حوزه آکادمیک و قابلیت اعمال تغییرات لازم به شکل سریع و منعطف، از مزایای این دسته از معادن است. بدیهی است این دسته از بنگاه‌ها نقش بسزایی در اقتصاد دارند. در ابتدای سال گذشته میلادی، کسب و کارهای کوچک ۹۹.۳درصد تمام کسب و کارهای غیردولتی را تشکیل دادند. تعداد کل استخدام در کسب و کارهای کوچک و متوسط، ۱۶.۳میلیون نفر و ۶۰درصد کل مشاغل بخش خصوصی در این کشور بوده است. در این بین میزان و نوع ادراک اینکه معادن کوچک و متوسط چگونه بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارند، متفاوت است. این نوع معادن از این نظر که سردمداران نوآوری در حوزه‌های مختلف هستند و توانایی ارتقای سطح اشتغالزایی، پایه مالیاتی، رقابت و بهره‌وری کلی را دارند، می‌توانند نقش کلیدی در رشد اقتصادی ایفا کنند.

محمدحسین سادات‌حسینی خواجوئی - دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت صنعتی


چاپ