اکتشاف از زمین‌شناسی جدا نیست

بشر از ابتدا با مواد معدنی آشنا بوده است، ایرانیان هم از این امر مستثنا نبوده‌اند.

با مطالعه حوزه‌های مختلف متوجه می‌شویم که ایرانیان از قدیم مواد معدنی را می‌شناخته‌اند و برای آن ارزش خاصی قائل بود‌ه‌اند.
در تپه‌های باستانی کشور مثل سیلک کاشان، آثاری از مس، ‌آهن و دیگر مواد معدنی مشاهده ‌شده که گواه این ادعاست اما برای نخستین بار در سال ۱۳۳۸ با تاسیس سازمان زمین‌شناسی، مطالعات اکتشافی به‌طور علمی و تخصصی پیگیری شد.
 سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات مواد معدنی قدیمی‌ترین سازمانی است که به‌طور تخصصی در این حوزه کار می‌کند. این سازمان کارشناسان متعددی دارد و در پروژه‌ها و حوزه‌های تخصصی گوناگون فعالیت می‌کند. امروز کمترین معدنی در کشور وجود دارد که اثری از مطالعات کارشناسان سازمان زمین‌شناسی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در آن دیده نشود. درباره فعالیت‌های مهم این سازمان می‌توان به شناسایی و پی‌جویی ۵۵هزار کیلومتر، برگزاری دوره‌های آموزشی ژئوفیزیک زمین برای کارشناسان خارجی ازجمله افغانی و سودانی و تهیه نقشه‌های توپوگرافی بزرگ‌مقیاس به مساحت ۱۲هزار هکتار اشاره کرد. همچنین چند سالی است که گام‌های بلندی برای بهره بردن از دانش ژئوفیزیک هوایی برداشته ‌شده است اما برای رشد آن و بهره بردن از روش‌های دیگر به حمایت، ‌آموزش و بودجه نیازمندیم. سازمان زمین‌شناسی یک مجموعه متخصص است که باید از سوی دولت تقویت مالی شود و موردحمایت قرار بگیرد تا رسالت خود را به بهترین شکل انجام دهد.
محمدباقر دری - سرپرست معاونت اکتشاف سازمان زمین‌شناسی


چاپ