مواد معدنی جدید در انتظار ورود به بازار اروپا

برگردان: ثمن رحیمی‌راد: به گفته یک مقام ارشد کمیسیون اروپا، این کمیسیون در حال بررسی ۵ ماده معدنی است.

پای خودروهای برقی به معادن باز می‌شود

برگردان: ثمن رحیمی‌راد: توسعه خودروهای برقی، پای این تولیدات را به معادن جهان باز کرده است.

چین پیشتاز معدنکاری در آب

برگردان: ثمن رحیمی‌راد: رئیس سازمان بستر آب‌های بین‌المللی (International Seabed Authority) خبر داده که احتمال دارد چین نخستین کشوری باشد که بهره‌برداری از مواد معدنی موجود در بستر دریا را عملیاتی می‌کند.

۵ اولویت کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران

منیر حضوری: در دومین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران که با موضوع اخبار و اطلاعات روز حوزه معادن و صنایع معدنی، اعلام اهداف و اولویت کمیسیون در دور نهم و تعیین کارگروه‌های کمیسیون در سالن جلسه‌های این مجموعه برگزار شد بر همراستا بودن انجمن‌های معدنی و ادغام آنها تاکید شد. در این جلسه، اعضای کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و با یکدیگر تبادل‌نظر کردند.

طلا هست اما کم است

پژوهشگران از پایان ذخایر قابل استخراج طلا تا ۲ دهه آینده خبر می‌دهند، در نتیجه برای اکتشاف منابع جدید باید به راهکارهای جدید اندیشید و فناوری‌های نو را به کار گرفت.

مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه سازمان زمینشناسی

ملزومات توسعه اکتشافات

سازمان زمین‌شناسی در حوزه کشف ذخایر معدنی و اکتشافی از سازمان‌های فعال کشور است اما ما در حفاری‌های عمیق کار چندانی نکرده‌ایم؛ بنابراین انتظار می‌رود ایمیدرو برای اکتشافات عمقی در مرحله اکتشاف تفصیلی ورود کند.