کودلکو، رنجور از ناآرامی‌های شیلی

ثمن رحیمی راد: ناآرامی‌های سیاسی در شیلی معادن سومین تولیدکننده بزرگ مس را تهدید می‌کند، این در حالی است که شرکت دولتی استخراج‌کننده فلز سرخ در این کشور به دنبال دریافت بوده دولتی برای کاهش بدهی‌های خود و ارتقای معادن قدیمی است.

دور و نزدیک یک توافق

ثمن رحیمی‌راد: ترامپ در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود آنچه سوءاستفاده‌های چین از سامانه نابه‌سامان بین‌المللی و روش‌های نامنصفانه نامیده بود را از میان برمی‌دارد؛

چین از زغال‌سنگ نمی‌گذرد

برگردان: ثمن رحیمی‌راد: چند سال پیش و به‌دنبال آلودگی هوای نقاط گوناگون چین به‌ویژه پکن این کشور از تصمیم خود برای رویارویی با این چالش همه‌گیر خبر داد.

گذری بر ۱۴۲ سال فعالیت بازار بورس فلزات اساسی انگلیس

در ماه مه (اردیبهشت-خرداد) بورس فلزات لندن با پیشینه ۱۴۲ سال فعالیت، «گِی هیوی اِوانس» را به سمت رئیس هیات مدیره منصوب کرد.

مواد معدنی جدید در انتظار ورود به بازار اروپا

برگردان: ثمن رحیمی‌راد: به گفته یک مقام ارشد کمیسیون اروپا، این کمیسیون در حال بررسی ۵ ماده معدنی است.

پای خودروهای برقی به معادن باز می‌شود

برگردان: ثمن رحیمی‌راد: توسعه خودروهای برقی، پای این تولیدات را به معادن جهان باز کرده است.