پیشرو شدن یک صنعت

فولاد جزو صنایع پیشرو به‌شمار می‌رود و این نشان‌دهنده این موضوع است که این صنعت در۴ دهه گذشته از رشد و بالندگی خوبی برخوردار بوده است.

امروز در صنعت فولاد هرچند به مرحله صاحب فناور شدن نرسیده‌ایم، اما در این صنعت، اتفاق‌های بسیار خوبی روی داده تا به‌عنوان یک صنعت پیشران مطرح شود. برای نمونه در زمینه تولید علم، در اشتغالزایی و در آموزش این صنعت به خوبی توانسته است که خود را نسبت به سایر صنایع دیگر رشد دهد. البته زمینه‌های مختلفی که این صنعت رشد کرده، گسترده و متنوع است، برای نمونه در زمینه بازیافت به خوبی رشد کرده است و به بهترین نحو ممکن ضایعات آهنی را به چرخه فولاد بازمی‌گرداند. یا در زمینه استفاده از پساب صنعت فولاد پیشران است و بیشترهای واحدهای فولادی پساب را در چرخه واحدهای کارخانه خود به چرخه بازمی‌گردانند. در زمینه آموزش نیروی انسانی و مسئولیت‌های اجتماعی نیز در مقایسه با سایر صنایع یک صنعت پیشران قلمداد می‌شود.
علاوه بر این در علوم روز مدیریتی و زیست‌محیطی در این صنعت اتفاق‌های بسیاری خوبی در حال روی دادن است. در زمینه بومی‌سازی نیز صنعت فولاد به خوبی خود را بالا کشیده و توانسته است در مراحل قطعه‌سازی و تجهیزسازی خود را بی‌نیاز از واردات کند. این پیشرو بودن صنعت فولاد از این‌روست که زمانی که شاکله این صنعت شکل گرفت، از همان ابتدا خود را با صنعت فولاد در جهان به‌روز کرده است.
محمدمهدی یارجانلی ـ فعال حوزه صنعت فولاد


چاپ