شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر رشد

کارآیی فناوری روز جهان در بستر دانش به‌وجود می‌آید؛ این موضوع که با ایجاد دانش می‌توان به بالاترین ارزش‌افزوده رسید، در کشورهای توسعه‌یافته امری بدیهی است که البته در فرهنگ صنعت و بازار کشور ما موضوعی جاافتاده نیست و به‌تازگی و با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که تولیدکنندگان ما با آن روبه‌رو شده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که با ارتقای دانش در داخل باید خود را بی‌نیاز از واردات کنند.

 بر این اساس حلقه گمشده بیشتر صنایع در کشور شرکت‌های دانش‌بنیان هستند که در این زمینه صنایع معدنی نیز مستثنا به‌شمار نمی‌روند. هرچند به‌طور انگشت‌شمار برخی شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند در برخی صنایع معدنی جایگاه قابل‌توجهی دست پیدا کنند، اما به‌طورکلی این صنایع از شرکت‌های دانش‌بنیان بهره‌های قابل‌توجهی نمی‌گیرند و اولویت آنها در تامین نیازهای خود، این شرکت‌ها نیستند.
البته باید به این نکته توجه داشت که رونق کسب‌وکارهای شرکت‌های دانش‌بنیان بستگی به پررنگ شدن بخش خصوصی در اقتصاد کشور دارد و اتصال دانش با صنعت و در نهایت تجارت باید از طریق این شرکت‌های اتفاق بیفتد؛ از این‌رو تلاش برای تعامل و پیوند بین شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع معدنی در ابتدا راه است که از یک‌سو نیازمند حمایت بخش خصوصی و ازسوی تغییر نگاه شرکت‌های مصرف‌کننده به این بخش دارد تا این شرکت‌های که سرمایه‌های مالی بالایی ندارند در مسیر تجاری‌سازی قرار گیرند و خود و صنعتگران را در مسیر رشد و تعالی قرار دهند.
سارا اصغری ـ روزنامه‌نگار


چاپ