فضای بازار متاثر از حوادث سیاسی

بخش بزرگی از بازار کالایی ایران، جدا از مباحث فنی، تحت‌تاثیر جو روانی اتفاق‌های غیرمنتظره سیاسی قرار دارد.

متاثر از ماهیت مکانیسم کشف نرخ فعلی حاکم بر بورس کالا درباره اصلی‌ترین عامل تعیین قیمت‌های کف بازار مقاطع طویل فولادی، مردم خیلی منتظر نوسان‌های هیجانی کاهشی در بازار مقاطع نباشند. بسیاری از خبر تحریم فولادسازان نگران هستند. آنهایی که خرید نکرده‌اند و به‌نوعی از بازار جا مانده‌اند، امید زیادی به ریزش قیمت‌ها و شروع روند کاهشی دارند و آنهایی که خرید کرده‌اند و با موج افزایشی پیش رفته‌اند، از ریزش احتمالی قیمت‌ها و روند معکوس بازار بسیار نگران هستند. اصلی‌ترین عامل کنترل قیمت‌های بازار مقاطع طویل فولادی، مکانیسم تعیین نرخ عرضه محصول نهایی در بورس کالاست که تابع یک‌سری عوامل و مقررات خودش است و سایر عوامل تاثیرگذار مثل نوسان‌های ارز یا سایر عوامل حتی تقاضا تاثیر مستقیم و سریع روی آن ندارد. نرخ پایه عرضه مقاطع طویل فولادی در بورس کالا برای این هفته، حدود ۵ هزار تومان بسته شده و از سویی با توجه به مکانیسم کشف نرخ فعلی، امکان کاهش این نرخ به این سادگی‌ها و به این زودی‌ها میسر نخواهد شد. هفته‌ها زمان خواهد برد تا اگر شمش در بورس کالا با نرخ رقابتی پایین‌تر معامله شود، آنگاه شاید شاهد کاهش تدریجی نرخ پایه عرضه مقاطع طویل فولادی در بورس کالا باشیم. درحال‌حاضر بورس کالا از نرخ ۵ هزار تومانی کف بازار به نوعی حمایت کرده و در این میان ممکن است برخی از تاجران و یا حتی تولیدکنندگان کوچک‌تر به‌دلیل رکود احتمالی پیش‌رو و خریدهای پایین‌تر در مواردی اقدام به کف‌شکنی کنند که در این‌باره باید منتظر واکنش بازار ماند تا ببینیم چه پیش خواهد آمد. قدر مسلم وقوع هرگونه مسائل غیرمنتظره دیگر سیاسی همچون گذشته در ایجاد جو هیجانی مثبت یا منفی بازار تاثیرگذار خواهد بود اما خوب یا بد از آنجایی که سنگ بنای مکانیسم فعلی ازسوی فولادسازان بزرگ تعریف شده، آنقدر که هیجان‌های افزایشی در تسریع روند افرایش قیمت‌های بازار هم‌راستا با این مکانیسم اثرگذار است، در روند معکوس بازار این‌گونه نیست و تا حد زیادی به‌دلیل ماهیت آن مقاومت از خود نشان می‌دهد.
محمد اصفهانی ـ کارشناس بازار فولاد


چاپ