دیوان‌سالاری سوهان روح تولیدکننده

بروکراسی و دیوان‌سالاری اداری و به‌دنبال آن تغییر قوانین از سوی دست‌اندرکاران اگر بیش از حد معمول باشند، به حدی که هدف خود را تحت‌تاثیر قرار دهند، بدون شک تبدیل به فرآیندی فرسایشی خواهند شد و برای کسانی که در امر تولید مشغول به‌کار هستند، بیش از آنکه راهگشا باشد، دست و پاگیر است.

فعال‌حوزه صنایع معدنی

تولیدکنندگان در مسیر هفتاد خوان بروکراسی

نظام اداری در کشور ما یک نظام قدیمی و کهنه به‌شمار می‌رود. برخی قوانین در حوزه تولید، ممکن است مربوط به دهه‌های گذشته باشند؛ از این‌رو سبب می‌شود روال کارهای به‌طور روان انجام نشود.

فعالیت دانش‌بنیان‌ها با تجاری‌سازی ادامه می‌یابد

استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در تمامی صنایع می‌تواند سبب ایجاد ارزش‌افزوده و بهره‌وری بیشتر شود؛ ظرفیتی که اگر در صنعت فولاد که بر بومی‌سازی بیش از پیش تاکید دارد، مورد توجه قرار نگیرد، می‌تواند این واحدها را در دوران تحریم با مشکلاتی روبه‌رو کند.

روزنامه‌نگار

شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر رشد

کارآیی فناوری روز جهان در بستر دانش به‌وجود می‌آید؛ این موضوع که با ایجاد دانش می‌توان به بالاترین ارزش‌افزوده رسید، در کشورهای توسعه‌یافته امری بدیهی است که البته در فرهنگ صنعت و بازار کشور ما موضوعی جاافتاده نیست و به‌تازگی و با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که تولیدکنندگان ما با آن روبه‌رو شده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که با ارتقای دانش در داخل باید خود را بی‌نیاز از واردات کنند.

فرصتی برای رشد مهندسی معکوس

مهندسی معکوس مفهوم جدیدی به‌شمار نمی‌رود و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی از این نوع مهندسی بهره گرفته‌اند.

فعال صنعت فولاد

ظرفیت‌های کوچک را نادیده نگیریم

کم نیستند واحدهای فولادی کوچکی که با توان بخش خصوصی واقعی اداره می‌شوند و به درستی توانسته‌اند که در مسیر بومی شدن،