فراتر از قطعه‌سازی

خبرگان و نخبگان زنجیره فولاد ۲۳ تا ۲۶ دی امسال در برج میلاد تهران گردهم می‌آیند تا آخرین دستاوردهای خود را در زمینه بومی‌سازی به نمایش بگذارند و در تعامل با یکدیگر به سمت بی‌نیاز شدن از واردات گام بردارند.

کارشناس فولاد

تولیدکنندگان در مسیر ناامن قوانین

یکی از ضرورت‌هایی که شرایط باثباتی را برای تولیدکنندگان فراهم می‌آورد، ثبات قوانین است. در وضعیت باثبات زمینه برای تولید و صادرات فراهم می‌شود؛

مدیر فروش و بازاریابی

ضرورت نظارت درست بر واردات

با وجود اینکه برخی مواد اولیه در زنجیره فولاد در داخل موجود است اما در برخی مواقع شاهد واردات آنها هستیم و برخی تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه خود با مشکل روبه‌رو هستند.

دیرگدازها در مسیر بومی شدن

جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ۲۳ تا ۲۶ دی امسال در برج میلاد برگزار می‌شود تا تمام تامین‌کنندگان زنجیره فولاد گردهم آیند و نیازهای این زنجیره را تامین کنند. تولیدکنندگان نسوز یکی از تامین‌کنندگان حیاتی حوزه فولاد به‌شمار می‌آیند که توانسته‌اند صنعت خود را به‌خوبی بومی‌سازی کنند.

افزایش ۶۷ درصدی سرمایه شرکت فولاد هرمزگان

سرمایه شرکت فولاد هرمزگان تصویب شد. به‌گزارش صمت مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت فولاد هرمزگان و مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده این شرکت با حضور حداکثر سهامداران(۹۶.۶۳۱) در هتل هرمز بندرعباس برگزار و افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال به ۲۵هزار میلیارد ریال تصویب شد.

نمایشگاه ملی فولاد موهبتی برای زنجیره ارزش فولاد

جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد که دومین دوره آن ۲۳ تا ۲۶ دی امسال در برج میلادی برگزار می‌شود، موهبتی است تا تامین‌کنندگان ارزش در زنجیره فولاد را گردهم آورد تا با استفاده از توان داخل این صنعت مادر را به سمت بومی‌سازی ۱۰۰درصدی رهنمون کند.