تولید در آستانه سقوط

صنایع سرب و روی کشور در مسیر فعالیت خود با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به دشواری در ارتباطات بین‌المللی و کمبود مواد اولیه اشاره کرد

فولاد مبارکه در مسیر تحقق گام دوم انقلاب

شرکت فولاد مبارکه به‌عنوان مهم‌ترین واحد صنعتی کشور با تکیه بر توان داخلی در مسیر آرمان‌ها و تحقق گام دوم انقلاب می‌کوشد.

ناکامی‌های رشد فولاد ادامه دارد

تولید فولاد و محصولات فولادی در طول سال‌های گذشته در مسیر رشد بوده و این روند صعودی از ابتدای امسال تاکنون نیز حفظ شده است. نکته قابل‌توجه آنکه رشد یادشده در شرایط افزایش روزافزون بحران‌های اقتصادی و تورم حاصل شده است.

ظرفیت‌های معدنی جایگزین درآمدهای نفتی

ایران در تولید محصولات معدنی متناسب با ذخایر خود گام برنداشته و در اکتشاف کانسارهای معدنی دچار انباشت عقب‌ماندگی است، این در حالی است که چین با ذخایری کمتر در قیاس با ایران، بیش از نیمی از کانسارهای فلزی دنیا را تولید می‌کند.

توسعه متوازن در بستر آمایش سرزمین

بهره‌برداری بهینه از امکانات و ظرفیت‌‌های هر منطقه که با هدف بهبود شرایط زیست مردم اجرایی می‌شود، آمایش سرزمین نام دارد.

توسعه بر محور آمایش در عصر رقابت‌پذیری

نبود یک سند آمایشی مورد وفاق در سطح ملی در زمینه طرح آمایش سرزمین موجب شده است تا تعابیر متفاوتی در این باره وجود داشته باشد.