الزامی گریزناپذیر

پیشرفت در حوزه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی به الزامی همچون توسعه تکنولوژی نیاز دارد. این توسعه در برقراری تعامل میان مراکز علمی و آموزشی با صنایع حاصل می‌شود.

دانش، سیگنال‌ساز توسعه صنعتی

ماندگاری فعالیت در صنایع مختلف ازجمله صنایع معدنی به الزاماتی نیاز دارد. ازجمله این ضروریات می‌توان به توجه به دانش، تحقیق و توسعه اشاره کرد.

خلق اقتصادی مقاوم

اقتصاد مقاومتی به‌عنوان چارچوب فکری نوین زمینه رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها را فراهم می‌کند و در همین حال به‌عنوان مفهومی کارآمد برای کاهش تهدیدات داخلی و خارجی شناخته می‌شود. با بهره‌گیری از این رویکرد تلاش می‌شود ضمن تمرکز بر نقاط قوت کشور، از همه فرصت‌های اقتصادی به‌درستی بهره بگیریم. درواقع اقتصاد مقاومتی را می‌توان نقشه راهی برای بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های درونی کشور و خلق اقتصادی مقاوم دانست.

معادن، عامل تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

ارزش ذخایر معدنی ایران حدود ۷۰۰ میلیارد دلار است که با اکتشافات جدید این رقم تا ۱۴۰۰ دلار برآورد می‌شود. ایران کشوری با منابع معدنی غنی و ذخایر معدنی است.

تعارض منافع سد راه شفافیت

فعالیت در زنجیره فولاد با ایراداتی همراه است که تنظیم آن را دشوار می‌کند. نبود قوانین و شرایط یکسان در مسیر تولید، خرید و فروش داخلی و خارجی محصولات در حلقه‌های گوناگون این زنجیره یکی از مهم‌ترین مواردی است که در طول ماه‌های گذشته زمینه اعتراض بسیاری از تولیدکنندگان را فراهم کرده است.

آشفتگی در زنجیره فولاد ادامه دارد

بازار فولاد در ماه‌های اخیر با بلاتکلیفی روبه‌رو بوده و هیچ نظارتی نیز بر عملکرد آن وجود نداشته است. دولت و مجلس شورای اسلامی از مدتی قبل برای بازگشت ثبات، اقدام به تدوین و تصویب طرح‌هایی کرده‌اند.