ارزش دارا یکم و پالایش یکم

کارشناس بازار سرمایه گفت: صندوق دارا یکم ۲۲ درصد زیر ارزش خالص دارایی و پالایش یکم ۱۱.۲ درصد بالاتر از ارزش خالص دارایی در حال معامله است.

مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، چرا تفاوت NAV صندوق‌های سرمایه گذاری به ازای هر واحد با قیمت جاری آن واحد است؟، اظهار کرد: اکثر نرخ‌های صدور و ابطالی، صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله و یا غیر قابل معامله در بازار سرمایه، به NAV نزدیک است و معمولا حداکثر ۱ الی ۳ درصد قیمت ابطال یا قیمت بازار برای صندوق‌های قابل معامله زیر NAV روز آنهاست که به عنوان کارمزد و هزینه‌های نقد کردن دارایی‌ها هنگام فروش مثل، کارمزد کارگزار را شامل می‌شود.

او بیان کرد: بنابراین اختلاف یک الی دو درصدی با توجه به نوع صندوق، از جمله صندوق‌های با درآمد ثابت، صندوق‌های سهامی یا صندوق‌های قابل معامله، متغیر است.

کارشناس بازار سرمایه افزود: بیشترین اختلاف در صندوق‌های سهامی قابل معامله تا ۳ درصد و کمترین اختلاف در صندوق‌های با درآمد ثابت غیر قابل معامله با کمتر از یک درصد است.

قلی پور در رابطه با وضعیت صندوق پالایش یکم اظهار کرد: در حال حاضر صندوق پالایش یکم با توجه به تقاضای ایجاد شده و انتظارات از سهام پالایشی، بسیار ارزنده است.

او بیان کرد: البته وعده جبران زیان دارندگان واحد‌های صندوق پالایشی یکم از زمان عرضه اولیه هم بی تاثیر نبوده است، با این حال بهتر است بازارگردان اجازه چنین فاصله غیرمنطقی را ندهد.

او افزود: با توجه به وضع موجود بازار سرمایه، سرمایه گذاری در واحد‌های صندوق پالایش یکم در قیمت‌های فعلی بسیار پر ریسک است.

دارا یکم ۲۲ درصد زیر ارزش خالص دارایی در حال معامله است

کارشناس بازار سرمایه در رابطه با وضعیت صندوق دارایکم گفت: فاصله قیمت جاری صندوق دارایکم با NAV روز غیرمنطقی شده و برعکس صندوق پالایش یکم که گران است، صندوق دارایکم نسبتا ارزان است و این بیشتر به ماهیت پرتفوی بانکی این صندوق برمی‌گردد که جذابیت این صندوق را کمتر کرده است، با این حال ریسک این صندوق با توجه به فاصله ۲۲ درصدی قیمت با NAV پایین است و به نظر می‌رسد که در ادامه و در طول زمان این فاصله کمتر شود.

او بیان کرد: در حال حاضر برای کاهش فاصله میان قیمت جاری صندوق دارایکم با NAV این صندوق، نقش بازارگردان بسیار با اهمیت است. مشکل اساسی صندوق پالایش یکم و دارایکم، اندازه بزرگ این صندوق‌ها و توان کم بازارگردان برای کنترل عرضه و تقاضاست و اگر موارد دیده شده در بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر ورود بانک‌ها به بازارگردانی صندوق‌های دولتی عملیاتی شود، این مشکلات کمتر خواهد شد.

قلی پور در خصوص میزان تفاوت قیمت جاری صندوق پالایش یکم و دارایکم با NAV گفت: موضوع صندوق‌های قابل معامله دولتی دارا یکم و پالایش یکم، کاملا متفاوت است. در حال حاضر NAV صندوق دارایکم ۱۶ هزار و ۱۲۸ تومان و قیمت روز ۱۲ هزار و ۵۳۸ تومان است؛ که نشان دهنده این است که، قیمت روز صندوق دارایکم ۲۲ درصد زیر NAV است.

او بیان کرد: صندوق پالایشی یکم، تنها صندوقی است که قیمت روز آن، از NAV بالاتر است به نحوی که قیمت روز ۷ هزار و ۲۸۲ تومان و NAV این صندوق برابر با ۶ هزار و ۵۴۶ تومان است؛ که این نیز نشان دهنده این است که، قیمت روز صندوق پالایش یکم ۱۱.۲% بالاتر از NAV است.

او افزود: تحت هر شرایطی از نظر منطقی قیمت روز صندوق‌ها باید کمتر از NAV باشد، ولی اختلاف بیش از ۵ درصد هم منطقی نیست که این موضوع در مورد اکثر صندوق‌های بازار به جز صندوق‌های دولتی صدق می‌کند.

کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: بالاتر بودن قیمت صندوق از NAV هم تعجب آور است، مگر در بازار‌های صعودی و در حالتی که سهام قفل در صف خرید باشد و یا سهام با نماد بسته در انتظار بازگشایی در نرخ‌های بالاتر در پرتفوی صندوق‌ها باشد. در کل در بازار‌های صعودی، امکان بالاتر رفتن جزئی قیمت‌ها از NAV برای دوره محدود وجود دارد و در بازار‌های رکودی، امکان افزایش فاصله قیمت جاری و NAV وجود دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

چاپ