اظهارات ربیعی درباره یک شایعه بورسی

علی ربیعی اظهار کرد: دولت از بورس کسری درآمد خود را تأمین نکرده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص سهم بورس از درآمدهای دولت در امسال: همانگونه که در متن سوال شماست این یک شائبه‌ای بیش نیست که دولت کسری درآمد خود را این چنین تامین کرده است.

منابع بودجه دولت از سه بخش اصلی درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌گذاری و واگذاری دارایی مالی تشکیل می‌شود.

بررسی منابع مالی دولت در یازده ماهه امسال بیانگر آن است که بیش از ۸۹ درصد از منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۹ محقق شده است که بخشی از این عدم تحقق مربوط به مشکلات ناشی از تحریم نفتی کشور است.

منبع: ایسنا


چاپ