احتمال عرضه اولیه سه شرکت در بورس + جزییات

مدیر پذیرش بورس اوراق بهادار تهران گفت: ۹ شرکت در حال انجام اقدامات برای عرضه اولیه هستند و درحال‌حاضر سه شرکت مدار، لیزینگ کارآفرین و تامین سرمایه تمدن به عرضه اولیه نزدیک هستند.

محمد امین قهرمانی، مدیر پذیرش بورس اوراق بهادار تهران در خصوص آخرین وضعیت عرضه‌ها در بورس گفت: امسال تا به حال ۶۷ شرکت پذیرش داشته‌ایم که از این ۶۷ شرکت پذیرش شده، ۳۰ مورد از آنها شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بوده‌اند.

قرمانی افزود: ۹ شرکت درج نماد شده‌اند و در حال انجام اقدامات برای عرضه اولیه هستند.

او در پاسخ به این که آیا این چهارشنبه احتمالا عرضه اولیه خواهیم داشت یا خیر؛ گفت: نمی‌توانم بگویم بله یا خیر، چراکه به این بستگی دارد که مدارک و مستندات آماده شود یا خیر، ولی اگر شرکت‌ها مدارک و مستندات را بدهند، احتمال آن وجود دارد. درحال‌حاضر سه شرکت مدار، لیزینگ کارآفرین و تامین سرمایه تمدن به عرضه اولیه نزدیک هستند.

منبع: بورس ۲۴


چاپ