ارزش سهام عدالت افزایش یافت (۹۹/۱۱/۱۹)

ارزش سهام عدالت در پایان معاملات امروز بازار سرمایه با افزایش روبرو شد.

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۴.۲ درصد (۴۱۹هزار تومان) افزایش یافت.

ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۴۴۹هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۶۸۳هزار تومان رسید.
ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۲۶۹هزار تومان رسیده است.


چاپ