ماجرای استعفای قالیباف بیخ پیدا کرد

مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: رئیس استعفا داده

خبر استعفای دکتر حسن قالیباف اصل از پست ریاست سازمان بورس درست است و در تارنمای رسمی سازمان بورس منتشر شده است.

اخباری که استعفای ایشان را تکذیب کرده، فیک است.


چاپ