قالیباف استعفا داد

استعفای رییس سازمان بورس تقدیم وزیر اقتصاد شد.

دکتر حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، استعفای دوباره خود را به دلیل فراهم نشدن شرایط اعلامی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه کرد.

نامه


چاپ