خبری برای سهامداران شستا

عدم ارسال قیمت مرجع به سامانه‌های معاملاتی، نماد شستا را به دردسر انداخت اما در پایان معاملات این نماد مورد تایید قرار گرفت.

 

بورس

منبع: تجارت نیوز


چاپ