این شرکت فولادی بیشترین سود در بورس را دارد

سود خالص فولاد امیرکبیر کاشان (نماد فجر) در نیمه نخست امسال ۲۷۸ درصد رشد داشته است. #فجر بالاترین رشد سود خالص را در میان شرکت‌های فولادی تجربه کرده و سود خالص این شرکت به ازای هر سهم، در گزارش حسابرسی‌شده ۲۸.۶ تومان نسبت به گزارش حسابرسی‌نشده افزایش یافت و به ۴۲۴ تومان به ازای هر سهم رسید.

فجر در شش ماهه نخست امسال، بیش از دو برابر کل سال گذشته سودسازی کرده است. عملکرد عالی این نماد فولادی را در جدول فوق ببینید. فجر به جز عملکرد عملیاتی عالی، یک طرح توسعه بزرگ نیر دارد که در جهت تأمین کامل نیاز کشور به ورق سرد فولادی انجام می‌شود.

فولاد

منبع: چیلان


چاپ