بورس با سومدیریت چگونه پیشرفت کند؟

نماینده مجلس با انتقاد از عمکرد ضعیف و غیرمسئولانه دولت و عذرخواهی به جای روحانی، گفت: بورس با چنین سومدیریت هایی چگونه پیشرفت کند؟

ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی مجلس گفت: لازم می‌دانم به علت فشارهای سنگین معیشتی روزهای اخیر که بر زندگی مردم سایه انداخته به جای دولت عذرخواهی کنم. دولتی که قرار بود، چرخ‌ اقتصاد و سانتریفیوژها را با هم بچرخاند اما متاسفانه هر دو چرخ را کار انداخته و سکوتی سنگین پیشه کرده است!

وی افزود: به دلیل رها شدن امور توسط روحانی و مدیران، شاهد ظهور انواع مشکلات هستیم که عمدتا" از سوء تدبیر دولت نشات گرفته است. روحانی نباید با پشت کردن به نمایندگان ملت، آب به آسیاب دشمن بریزد. در این میان روسای دو قوه مقننه و قضاییه بر خلاف رئیس‌جمهوری، حضور ۲۴ ساعته بی‌واسطه بین مردم و بررسی‌های میدانی و حل مشکلات به جای دولت خسته دارند.

لارگانی ادامه داد: در دولت روحانی که گوشت و مرغ به ۱۴۰ و ۲۸ هزار تومان رسیده، یک روز شاهد کمبود پوشک هستیم، یک روز روغن و... با این اوضاع چگونه می‌توان شاهد پیشرفت بورس بود؟

 
منبع: بورس پرس

چاپ