خبری برای سهامداران فولاد

سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان امروز با افت پنج درصدی قیمت ۱، ۴۷۰را ثبت کرد.

در پایان معاملات بورس امروز سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان با افت پنج درصدی مواجه شد و بین نمادهای پربازدید امروز قرار گرفت. همچنین فولاد طی پنج روز کاری اخیر افت تفریبا سه هزار ریالی را ثبت کرده است.

سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در آخرین معاملات خود، عدد ۱، ۴۷۱۰ریال را ثبت کرد که نسبت به روز گذشته پنج درصدکاهش یافته است. همچنین با جابه‌جایی۴۲میلیون برگه سهم، روز بعدی معاملاتی خود را با ۱، ۴۷۱۰ریال آغاز خواهد کرد.

ارزش معاملات امروز فولاد به رقم ۶۲میلیارد تومان رسید. همچنین ۴۵درصد از سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان را حقیقی‌ها و ۵۵درصد را حقوقی‌ها خریداری کردند. از طرف دیگر، ۴۰میلیون برگه سهم (۹۵درصد) را اشخاص حقیقی و تعداد ۲میلیون برگه سهم (پنج درصد) را کدهای حقوقی به فروش رساندند.

منبع: اقتصاد آنلاین


چاپ