آشنایی با تاثیر گذارترین نماد بورس

شرکت ایران خودرو از نمادهای پربیننده امروز شاخص کل بورس تهران بود.

در معاملات امروز نماد «خودرو»، حقیقی‌ها بیشترین سهم خرید را به خود اختصاص دادند و معادل ۸۳ درصد خرید این سهم در دست حقیقی‌ها بود و در مقابل ۱۷درصد این سهم را حقوقی‌ها خریدار بودند.
در مقابل خرید نیز باز هم حقیقی‌ها بیشترین فروش این سهم را آن خود کردند و این سهم را با ۶۳۳ میلیون سهم معادل ۹۹درصد را به فروش رساندند و حقوقی‌ها نیز ۲ درصد معادل ۶ میلیون سهم را فروختند.

این نماد امروز با ۴.۷۶ درصد کاهش نسبت به معاملات پایانی با قیمت ۳.۲۰۰ ریال بسته شد.
 
منبع: صدای بورس


چاپ