نفوذ صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری چقدر است؟

ضریب نفوذ صندوق‌ها که زمانی زیر یک دهم درصد و ابتدای امسال حوالی نیم درصد بود، به شصت و هفت صدم درصد در ابتدای مرداد ۹۹ رسیده است. به نظر می‌رسد هدفگذاری دارایی تحت مدیریت صندوق‌های در سهام به صورت ۵ درصد از کل ارزش بازار بورس و فرابورس طی بازه زمانی سه تا پنج ساله معقول باشد.

شرط این موضوع فراهم کردن زمینه ایجاد صندوق‌های متنوع تر جهت جذب سرمایه‌گذاران با ذائقه ریسک متفاوت نظیر صندوق‌های بخشی جهت تمرکز بر صنایع خاصی است. همچنین مقررات زدایی در عین جدی گرفتن چارچوب‌های مدیریت و افشای ریسک و رتبه‌بندی صندوق‌ها و در عین حال، توسعه زیرساخت‌های داخلی صندوق‌ها اعم از فناوری اطلاعات، نیروی انسانی و مدیریت بازاریابی و فروش آنها است. صندوق‌ها را می‌توان در قالبی غیر از صندوق هایی با فرآیند پیچیده و ناشناخته به مردم فروخت. کسب و کارهایی نظیر بامبو (محصول کارگزاری مفید) و مانو (محصول تحلیلگر امید) از جمله کسب و کارهای مدیریت ثروت هستند که این حوزه را هدف گرفته‌اند و در آینده از این حوزه بیشتر خواهیم شنید.

صندوق

 
 
نویسنده: محمد حسین کبیریان

چاپ