مدیران عامل فولاد مبارکه و هرمزگان چهره های برتر ٩٩ شدند

پنجمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال برگزار شد.

همزمان با برگزاری اجلاس مدیران موفق و توانمند کشور، از فولاد مردان عرصه صنایع معدنی تقدیر به عمل آمد.

  در این مراسم از حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان و فرزاد ارزانی مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان تقدیر شد. 

مبارکه+مدیر+برتر۱

رضا صفریان مدیر روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان به نمایندگی از مدیرعامل، این نشان را دریافت کرد.

 

 
نویسنده: مرضیه احقاقی

چاپ