افزایش دوبرابری طرفیت پالایشگاه‌های مشتری نفت ایران

بزرگترین مشتری نفت ایران تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت پالایشگاه‌هایش را دو برابر می کند.

وزیر نفت هند گفته است این کشور تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت پالایشگاه‌ها خود را از ۵ میلیون بشکه فعلی به دو برابر افزایش خواهد داد. هند سومین کشور بزرگ مصرف‌کننده نفت خام در جهان است که حدود ۸۴ درصد نیاز خود را از منطقه خاورمیانه وارد می‌کند.

وزیر نفت هند گفته است که هند قصد دارد تا ظرفیت پالایشگاه‌های خود از ظرفیت ۵ میلیون بشکه به ۱۰ میلیون روز طی ده سال آینده برساند. هدف هند این است که با این کار نیاز داخل خود را تأمین کند و همچنین نیم نگاهی هم به صادرات داشته باشد.

«پرادهان» اعلام کرد: «سیاست جدید افزایش ظرفیت پالایشگاه ها مبتنی بر افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های موجود و همچنین ساخت پالایشگاه‌های جدید خواهد بود.»
پیش از این رسانه‌های هند اعلام کردند که این کشور ساخت پالایشگاه‌های بزرگی را در غرب این کشور به زودی آغاز می‌کند.

براساس اعلام BP میزان مصرف نفت خام هند از ۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۷ به ۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۴۰ خواهد رسید که رشد ۳.۱ درصد را خواهد داشت.
همچنین سهم هند از میزان تقاضای انرژی در جهان تا سال ۲۰۴۰ رشد ۱۱ درصد رشد خواهد کرد که این بیشتر متأثر از رشد جمعیت و توسعه اقتصادی در این کشور خواهد بود.


منبع: فارس


چاپ