پیام تبریک مدیرعامل صندوق بیمه معادن به مناسبت روز صنعت و معدن

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در پیامی روز صنعت و معدن را به کلیه دست اندرکاران این عرصه تبریک گفت.

راهی برای خروج ثروت ملی از انجماد

علی تدین، مدیرعامل شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان: باتوجه به شرایط ظالمانه تحریم‌های تحمیلی به کشور و همچنین اتفاقات غیرمنتظره‌ای مانند شیوع ویروس کرونا و به‌تبع آن، کاهش نرخ سوخت‌های فسیلی به‌دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی جهان، در شرایط کنونی تمام کشورهای جهان به‌ویژه ایران، از نظر اقتصادی در شرایط خاصی قرارگرفته‌اند.

وقتی بار نفت روی دوش فولاد می‌افتد

ویروس کرونا و بحران‌های اقتصادی گوناگون در دنیا، همه کشورهای جهان را دچار چالش‌های جدی اقتصادی کرده است به‌طوری که آمارهای جهانی نشان می‌دهد که به‌جز چین، تمامی اقتصادهای بزرگ جهان امسال کوچک خواهند شد.

فعالان معدنی، نیازمند کارت سبز

منیر حضوری:
۱۰ تیر در تقویم رسمی کشور براساس مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده است.اختصاص این روز فرصت مناسبی است که به مهم‌ترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن نگاهی اندیشمندانه شود، چراکه این بخش به‌عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه نقش بسزایی دارد.

تکمیل زنجیره ارزش، مهم‌ترین درخواست فولادی‌ها

شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ۱۰ تیر را روز صنعت و معدن نام‌گذاری کرده است. چنین نام‌گذاری‌هایی این فرصت را فراهم می‌کند که تعاملی سازنده میان فعالان بخش صنعت و معدن با متولیان آن در دولت برقرار شود.

تحریم‌های داخلی شدیدتر از تحریم‌های خارجی

روز صنعت و معدن فرصتی است که نظر فعالان صنعتی به‌ویژه در حوزه معدن و صنایع‌معدنی را جویا شویم. صحبت آنها شنیده و راهکاری برای رفع چالش‌هایی که فعالیت آنها را دشوار می‌کند، اندیشیده شود.