قوانین دست و پاگیر، مانع رونق صادرات معادن

باتوجه به کاهش نرخ نفت جهانی به‌دنبال شیوع کرونا و کاهش صادرات نفت ایران به‌دلیل اعمال تحریم‌ها ازسوی امریکا، جایگزینی صادرات غیرنفتی در کشور ما موردتوجه قرار گرفته و صادرات مواد معدنی هم یکی از شاخص‌های مهم صادرات غیرنفتی به‌شمار می‌رود.

صادرات، سرنوشت‌ساز است

بخش معدن و صنایع وابسته به آن می‌توانند نقش ویژه‌ای در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی بر عهده داشته باشند.

فولاد ایران مشتری جهانی دارد؛ اگر بگذارند

حضور فعال کشورها در عرصه تجارت بین‌الملل تاثیر بسزایی در بهبود تولید و به‌دنبال آن توسعه اقتصادی دارد. در همین حال، فرصت حضور در بازار بین‌المللی، امکان استفاده از ظرفیت‌های مختلف را فراهم می‌کند. این موضوع برای ایران به منزله رشد صادرات غیرنفتی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی، رشد تولید در صنایع مختلف و اشتغالزایی است. از آنجاکه ایران از مزیت‌های فراوانی برای تولید فولاد برخوردار است، صادرات این محصول نیز اهمیت می‌یابد. یعنی وجود ذخایر غنی معدنی، منابع عظیم انرژی، نیروی کار ارزان و.... تولید این فلز و فعالیت در این زنجیره را تسهیل می‌کند. اما باید خاطرنشان کرد تداوم تولید به الزاماتی نیاز دارد. بازار فروش را باید رکنی اساسی در تداوم تولید دانست و اینکه این موضوع با امکان حضور در بازارهای بین‌المللی و فروش صادراتی محقق می‌شود.

سهم حداقلی سنگ‌های تزئینی از صادرات

استخراج سنگ و فعالیت روی آن در ایران سابقه ۴ هزارساله دارد. کشور ما دارای ذخایر عظیم و انواع سنگ‌های تزئینی است، به‌نحوی‌که در حال‌ حاضر رتبه چهارم جهان را در زمینه ذخایر سنگ به خود اختصاص داده است.

ارزش روز سهام عدالت (۹۹/۰۷/۲۸)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۶۱۴هزار تومان کاهش یافت.

صرفه جویی میلیاردی با اصلاح تجهیزات فولادسازی در فولاد خراسان

اصلاح صورت گرفته در کوره قوس الکتریک فولاد خراسان، افزایش بهره‌وری این کوره و صرفه جویی چشم گیر مواد مصرفی را به دنبال داشت.