کدخبر: 26672

مراسم امضا قرارداد سرمایه‌گذاری معدن و کارخانه‌های سرب و روی مهدی‌آباد

 • 95122101
 • 95122102
 • 95122103
 • 95122104
 • 95122105
 • 95122106
 • 95122107
 • 95122108
 • 95122109
 • 95122110
 • 95122111
 • 95122112
 • 95122113
 • 95122114
 • 95122115
 • 95122116
 • 95122117
 • 95122118

 

مراسم امضا قرارداد سرمایه‌گذاری معدن و کارخانه‌های سرب و روی مهدی‌آباد / عکس: مهدی کاوه‌ای - صمت