چرا مطبوعات از برکناری رحمانی خوشحال شدند؟

رضا رحمانی، ۵ آبان ۹۷ با ۲۰۳ رای موافق مجلس دهم به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت کار خود را آغاز کرد. در ۱۹ ماه فعالیت، اما انتظاراتی که دولت و جامعه از او داشتند، برآورده نشد.

نشست‌خبری وزیر صنعت معدن و تجارت