دارورسانی هدفمند به چشم با استفاده از «نانو»

محسن معصومی: داروهایی که برای درمان چشم به‌کار می‌روند، اغلب مدت زمان ماندگاری و سطح تماس کمی با چشم دارند. داروهای چشمی باید به‌گونه‌ای فرموله شوند که موجب تحریک و تاری دید بیمار نشوند.

دسترسی به آب تمیز با فناوری نانو

محسن معصومی: مسمومیت غذایی به هرگونه بیماری ناشی از مصرف غذا یا آب آلوده گفته می‌شود. آلودگی می‌تواند ناشی از باکتری، ویروس، انگل‌ها یا مواد سمی باشد.

دندانپزشکی نانـویی

محسن معصومی: با ورود فناوری نانو به عرصه دانش بشری، حوزه دندانپزشکی نیز از این فناوری بی‌نصیب نمانده است.

نانو در صنعت چاپ و بسته‌بندی

محسن معصومی: چاپ هنری است که به‌وسیله آن طرح یا نقش روی فرم حامل انتقال داده می‌شود. فرآیند چاپ شامل انتقال جرمی به صفحه چاپ و سپس از صفحه چاپی به مواد چاپی(کاغذ، لاستیک، فلز) است.

ساختمان‌های نانویی

محسن معصومی: فناوری نانو به‌طور تقریبی در تمام بخش‌های ساختمان شامل اسکلت، نما، ساختمان و طراحی داخلی کاربرد دارد.

اطمینان صنعت به فناوران داخل در شرایط تحریم

با آغاز تحریم و قطع همکاری شرکت‌های خارجی، شرکت‌های فناور داخلی فرصتی برای نشان دادن توانمندی‌های خود یافتند.