استاد دانشگاه

یادداشت‌هایی کوتاه در باب علم نوین و سازکارهای اجتماعی آن دادوستد اطلاعات – اعتبار

مفهوم دوم دادوستد علمی، یعنی رابطه دادوستدی اطلاعات-اعتبار، میان دانشگران در یک اجتماع علمی برقرار است.

طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌های ایران در زمینه گداخت هسته‌ای

محسن معصومی: استفاده از انرژی تداوم‌پذیر و پاک، امروزه به یکی از مسائل جدی جوامع بشری تبدیل شده است. بهره‌برداری از انرژی‌های فسیلی با توجه به محدود بودن منابع آن برای همیشه نمی‌تواند ادامه داشته باشد.

استاد دانشگاه

انواع دادوستد علمی

دیدگاه کلاسیک مدل‌های شبه‌اقتصادی، تصویر مطلوبی از دانشگر ارائه می‌دهد اما توضیح نمی‌دهد که چگونه دانش علمی در جامعه مدرن تولید می‌شود.

جاذب‌های صوتی نانویی

محسن معصومی: با افزایش جمعیت و توسعه صنایع، افزایش تعداد وسایل نقلیه زمینی و هوایی و افزایش ماشین‌آلات صنعتی هر روز بر حجم آلودگی‌های صوتی افزوده می‌شود.

«نانو» افزودنی‌های صنایع غذایی را ایمن‌تر می‌کند

محسن معصومی: همراه با افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان برای محصولات غذایی سالم‌تر، توجه به سیستم‌هایی که قادر به بسته‌بندی و محافظت بیشتر از مواد غذایی و خوراکی باشند نیز افزایش یافته است.

کارشناس اقتصاد

رهیافت گزینش بخردانه

اگر دانشگر به‌دنبال منفعت شخصی است، چگونه است که این خردگرایی فردی به دانش به معنی یک متاع عمومی در اجتماع علم تبدیل می‌شود؟ شی ادعا می‌کند رهیافت‌های کل‌گرای علم توضیحی برای نقش بخردانی فرد دانشگر ندارند اما در چارچوب مدل‌های شبه‌اقتصادی و با رهیافت خردگرا، می‌توان چارچوب مناسبی ارائه کرد برای پل زدن میان علم در سطح کلان و کنش علمی در سطح خرد.