استاد دانشگاه

توصیف قاعده‌های نهادی

قاعده‌های نهادی از تعریف عام نهاد در موضوع علم به‌دست آمد. در این میان، قاعده‌های توزیع‌پذیری منعکس‌کننده راه‌ها و روال‌های توزیع سود حاصل از فعالیت علمی است‌ و از آنجا ناشی می‌شود که ساز‌کار بازار در تولید دانش علمی کارآیی خود را از دست می‌دهد.

نقش پلاسمای سرد در بهبود جوانه‌‌زنی بذر و رشد گیاه

محسن معصومی: با توجه به رشد جمعیت جهان، بیشتر کشورها در تلاشند تا در زمینه تولید محصولات کشاورزی، به‌ویژه محصولات استراتژیک‌(غلات و دانه‌های روغنی) کمترین وابستگی را به محصولات سایر کشورها داشته باشند تا امنیت غذایی جوامع خود را افزایش دهند.

استاد دانشگاه

تنوع نهادهای علمی

با استفاده از تعریف پارسونز، نهاد را کمابیش شاکله‌هایی هنجارمند می‌گیریم که وجوه کنش‌ها یا برهم‌کنش‌های اجتماعی را‌ که به طور معمول‌‌‌ مجاز و متعارف شمرده می‌شوند، تعیین می‌کند.

استاد دانشگاه

علم چیست تحلیل بر هم‌کنش دانشگر با اجتماع علمی

پس از تحلیل رفتاری دانشگر منفعت‌خواه بر مبنای نظریه بازی و آموزش تطبیقی نوبت درک و تحلیل اجتماع علمی و برهم‌کنش دانشگر و اجتماع علمی است. اجتماع علمی را محیطی داد‌و‌ستدی ببینید که در آن دانشگر ابداعات و کشفیات خود را در ازای اعتبار به دانشگران می‌دهد و با نادانشگران هم منابع مختلف را با اطلاعات و خدمات مبادله می‌کند.

نانوپوشش‌ها، ماشین‌آلات صنایع کشاورزی را مقاوم‌تر می‌کنند

محسن معصومی: بر اساس یافته‌های جدید، نانوپوشش‌ها، صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین‌آلات را سخت‌تر و مقاوم‌تر می‌کنند. با توسعه و گسترش دانش و فناوری نانو، این فناوری کاربردهای گسترده‌ای در صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین‌آلات و صنایع وابسته آن یافته است.

تولید منسوجات خودتمیزشونده با فناوری نانو

محسن معصومی: منسوجات کارآ دسته‌ای از منسوجات هستند که علاوه‌بر داشتن ویژگی‌های ذاتی منسوج، از ویژگی‌های ارزشمند دیگری مانند خود‌تمیز‌شوندگی، ضد‌میکروب‌، ضد‌آب و لکه، ضد‌آتش و... بهره‌مند هستند.