استاد دانشگاه

تنوع نهادهای علمی

با استفاده از تعریف پارسونز، نهاد را کمابیش شاکله‌هایی هنجارمند می‌گیریم که وجوه کنش‌ها یا برهم‌کنش‌های اجتماعی را‌ که به طور معمول‌‌‌ مجاز و متعارف شمرده می‌شوند، تعیین می‌کند.

استاد دانشگاه

علم چیست تحلیل بر هم‌کنش دانشگر با اجتماع علمی

پس از تحلیل رفتاری دانشگر منفعت‌خواه بر مبنای نظریه بازی و آموزش تطبیقی نوبت درک و تحلیل اجتماع علمی و برهم‌کنش دانشگر و اجتماع علمی است. اجتماع علمی را محیطی داد‌و‌ستدی ببینید که در آن دانشگر ابداعات و کشفیات خود را در ازای اعتبار به دانشگران می‌دهد و با نادانشگران هم منابع مختلف را با اطلاعات و خدمات مبادله می‌کند.

نانوپوشش‌ها، ماشین‌آلات صنایع کشاورزی را مقاوم‌تر می‌کنند

محسن معصومی: بر اساس یافته‌های جدید، نانوپوشش‌ها، صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین‌آلات را سخت‌تر و مقاوم‌تر می‌کنند. با توسعه و گسترش دانش و فناوری نانو، این فناوری کاربردهای گسترده‌ای در صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین‌آلات و صنایع وابسته آن یافته است.

تولید منسوجات خودتمیزشونده با فناوری نانو

محسن معصومی: منسوجات کارآ دسته‌ای از منسوجات هستند که علاوه‌بر داشتن ویژگی‌های ذاتی منسوج، از ویژگی‌های ارزشمند دیگری مانند خود‌تمیز‌شوندگی، ضد‌میکروب‌، ضد‌آب و لکه، ضد‌آتش و... بهره‌مند هستند.

استاد دانشگاه

نقش روال در درک دادوستد علمی

برای درک بهتر رفتار دانشگر در اجتماع علمی، «شی» به نظریه‌های آموزش تطبیقی یا آموزش تکامل‌گرا و نیز مدل تکاملی بنگاه‌ها متوسل می‌شود: مفهوم روتین یا روال، که مفهوم محوری در مدل تکاملی بنگاه‌ها است، حالا نقش مهمی برعهده می‌گیرد.

نانو در نبرد با لغزش

محسن معصومی: نانوفناوری زندگی امروزی را به‌شدت دستخوش تغییر کرده است، به‌گونه‌ای که در همه جنبه‌های زندگی اعم از خوراک، پوشاک، کشاورزی، صنایع گوناگون، ساختمان و... رد پایی از این فناوری دیده می‌شود. پیشرفت فناوری نانو بر روش‌ها و فرآیند پوشش‌دهی تاثیر چشمگیری داشته است.