استاد دانشگاه

علم چیست؟ تعارض‌‌ منافع در قرارداد دوگانه

قرارداد دوگانه به دانشگر امنیت شغلی و امنیت ذهنی می‌دهد برای کسب اعتبار در اجتماع علمی.بدون این امنیت کار دانشگری مدرن ناممکن است.

نانوکامپوزیت‌ها و صنعت خودرو

محسن معصومی: امروزه نانوکامپوزیت‌ها با مزایایی که نسبت به فلزات دارند، کاربردهای فراوانی در صنعت ازجمله صنعت خودرو پیدا کرده‌اند.

جان دوباره هیرمند و هامون بعد از ۲ دهه خشکسالی

گروه استان‌ها: در نهایت، بعد از ۲ دهه تجربه خشکسالی در استان پهناور سیستان و بلوچستان آب در تالاب بین‌المللی هامون و سدهای جنوب استان به جریان افتاد.

خنک‌کاری نیروگاه‌ها با استفاده از فناوری نوین

محسن معصومی: دستگاه‌های مکانیکی مانند انواع موتورها و کمپرسورها در هنگام کارکرد و بر اثر اصطکاک اجزای آنها حرارت زیادی ایجاد می‌کند که این حرارت باعث وارد آمدن آسیب‌ها و تنش‌های نامطلوبی به سیستم می‌شود.

استاد دانشگاه

ساختار قرارداد دوجانبه علم

فعالیت علمی ویژگی متمایز دیگری نیز نسبت به فعالیت‌های اجتماعی دارد. دانشگران از یک طرف عضو یک اجتماع علمی‌ هستند که نتایج علمی خود را در اختیار آن می‌گذارند و در عوض پاداش می‌گیرند.

تشخیص به‌موقع سرطان با نانوحسگرها

محسن معصومی: فناوری نانو یکی از یافته‌های ارزشمند بشری است که ارائه راه‌حل‌های متنوع و نوآورانه را برای بسیاری از چالش‌های زندگی بشر محقق می‌کند.