زیرساخت فناوری

استفاده از تکنولوژی‌های نوین برای رشد صنعت

گروه آینه: اسماعیل قدیمی، استاد ارتباطات دانشگاه علامه معتقد است، در صنعت مقوله‌ای انتزاعی نیست، بلکه در بافت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شکل می‌گیرد.

ورودی میلیاردی دهکده جهانی

محمدجواد صابری - گروه آینه: بنا بر یک گزارش رسمی، ۴۸ ساعت پس از فیلتر کردن وی‌چت، ۴۱درصد از ۴/۵میلیون نفر استفاده‌کننده از وی‌چت یعنی ۱میلیون و ۸۴۵هزار نفر، روی گوشی موبایل خود فیلترشکن نصب کردند.

خلق نشان‌های تجاری بزرگ با تشکیل کنسرسیوم

طیبه جهانبازی - گروه صنعت: در حال حاضر شرکت‌های بزرگی مانند گوگل با نشان(برند)های بین‌المللی با تشکیل کنسرسیوم به موفقیت‌های بسیاری دست یافته‌اند،