خلق نشان‌های تجاری بزرگ با تشکیل کنسرسیوم

طیبه جهانبازی - گروه صنعت: در حال حاضر شرکت‌های بزرگی مانند گوگل با نشان(برند)های بین‌المللی با تشکیل کنسرسیوم به موفقیت‌های بسیاری دست یافته‌اند،