نانوحسگرها به کمک کشاورزی می‌آیند

محسن معصومی: خاک زراعی یک مجموعه یا سیستم ۳ فازی است که جزئی از آن را ذرات جامد و دو جزء دیگر آن را آب و هوا تشکیل می‌دهد.

تولید حسگرهای تشخیصی با نانوفناوری

محسن معصومی: موجودات زنده روی کره زمین شامل مجموعه‌ ترکیبات و مولکول‌هایی هستند که عناصر سازنده سلول‌های مختلف را تشکیل می‌دهند.

فیلترهای آنتی‌باکتریال به کمک تصفیه آب می‌آیند

محسن معصومی: به هرگونه بیماری ناشی از مصرف غذا یا آب آلوده مسمومیت غذایی گفته می‌شود.

استاد دانشگاه

سرمایه نمادین ضمنی

مایلم با وارد کردن مفهوم سرمایه نمادین ضمنی و تفکیک آن از مفهوم سرمایه نمادین صریح به درک واقعی‌تر مفهوم سرمایه نمادین در فرآیند دانشگری کمک کنم. آنچه در نوشته‌های لاتور و وولگار و نیز «شی» سرمایه نمادین گفته می‌شود سرمایه نمادین صریح است.

۵۰ نیروگاه خورشیدی در ایران فعال شد

گروه استان‌ها: در ۲ سال گذشته شکل‌گیری نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک در کشور به نقطه ساختاری خود رسیده است. در این بازه زمانی برخی از واحدها مانند نیروگاه‌های خورشیدی مگاواتی برای نخستین‌بار در کشور راه‌اندازی شده و درحال‌حاضر ۵۰ نیروگاه خورشیدی مگاواتی در ایران مشغول به فعالیت هستند.

قطار تجدیدپذیرها روی ریل توسعه

فاصله ایران در حوزه تجدیدپذیرها با شاخص‌ها و ظرفیت‌های جهانی بسیار زیاد است. بر اساس برنامه ششم توسعه، دستیابی به ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر به ۵۰۰۰ گیگاوات هدف‌گذاری شده است.