ورود نانوفناوری به صنعت نفت

محسن معصومی: فناوری نانو هم‌اکنون سهم قابل‌توجهی در پیشرفت‌های فناوری در شماری از صنایع، شامل الکترونیک، بیوپزشکی، داروسازی، مواد، هوافضا، عکاسی و به‌تازگی صنایع وابسته به انرژی، به خود اختصاص داده است.

فناوری نانو؛ نقش و کاربرد آن در دندانپزشکی

محسن معصومی: ورود فناوری نانو به عرصه دانش بشری موجب پیشرفت‌های قابل‌توجه علوم زیستی و پزشکی و دندانپزشکی شده است.

بتن‌ با فناوری نانو کارآمدتر می‌شود

محسن معصومی: بتن از پر‌‌کاربرد‌ترین مصالح ساختمانی است. ویژگی اصلی بتن، ارزان‌ و در دسترس بودن مواد اولیه آن است.

استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانش‌بنیان‌ها کلید پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی

«هوش مصنوعی» در قرن ۲۱ رکن مهمی از زندگی بشر شد. به زندگی خود بنگرید، در وسایل مختلف هوش مصنوعی به کار رفته و تمام اجزای زندگی به مکانی برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی بدل شده است.

نانوحسگرها به کمک کشاورزی می‌آیند

محسن معصومی: خاک زراعی یک مجموعه یا سیستم ۳ فازی است که جزئی از آن را ذرات جامد و دو جزء دیگر آن را آب و هوا تشکیل می‌دهد.

تولید حسگرهای تشخیصی با نانوفناوری

محسن معصومی: موجودات زنده روی کره زمین شامل مجموعه‌ ترکیبات و مولکول‌هایی هستند که عناصر سازنده سلول‌های مختلف را تشکیل می‌دهند.