پیشرفت در تولید شیشه‌های هوشمند با فناوری‌های نوین


شیشه‌های نوین هوشمند در صنعت ساختمانی تغییرات قابل‌توجهی را به‌وجود آورده است.

عضو هیات‌علمی دانشگاه صنعتی‌شریف

کوتاه در باب علم نوین سیاست‌گذاری متمایز

در نبود اجتماع علمی، رابطه دانشگران و پژوهشگران با جامعه و با بخش سیاسی کشور بی‌واسطه می‌شود.

کاهش آلودگی با نانوکاتالیزور

محسن معصومی: امروزه اهمیت محیط‌زیست و حراست از آن بر هیچ کس پوشیده نیست. پیشرفت علوم و فناوری‌های مختلف نیز به نوبه خود تاثیر بسزایی بر ‌این اقدام‌ها داشته است.

 مدرس دانشگاه

شرایط‌گذار

حد آستانه هر گونه هم که تعریف شود کشورهای کم‌جمعیت، با توجه به ابعاد بسیار گسترده علم نوین، از آن به دور خواهند بود زیرا عدد مطلق شاخص‌ها هم نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

استفاده دوباره از آب خاکستری با نانوفناوری

محسن معصومی: آب خاکستری، مجموعه‌ای از پساب‌های ظرفشویی، دستشویی و حمام است و می‌تواند با ایجاد سازکاری جدید، برای مصارف مختلف خانه مورد استفاده قرار گیرد.

استاد دانشگاه

کوتاه در باب علم نوین حد آستانه

در بخش نخست یادداشت‌هایی کوتاه در باب علم نوین، ساز‌کارهای اجتماعی آن و نقش آن در ایران به چگونگی پیدایش علم نوین پرداختیم. از این پس بخش دوم این دست از یادداشت‌ها در ستون صفحه دانش‌بنیان منتشر می‌شود.